Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Salon UniQ, gevestigd aan Kastanjelaan 18 , 2982CM Ridderkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: http://salonuniq.nl/ Kastanjelaan 18 2982 CM Ridderkerk 0619424530

Rosita Abramsen is de Functionaris Gegevensbescherming van Salon UniQ, zij is te bereiken via info@salonuniq.nl

 

Privacy beleid Salon UniQ 

Salon UniQ is een bedrijf voor het uitvoeren van schoonheid diensten in Ridderkerk. Daarbij gebruiken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgegaan wordt. Deze gegevens worden dan ook door ons zorgvuldig verwerkt. Dit betekend onder anderen dat wij:

vermelden voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken;

het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door ons geleverde diensten;

alleen met uw toestemming uw gegevens verwerken wanneer uw toestemming vereist is;

uw gegevens niet doorverkopen aan derden;

u de mogelijkheid geven om op aanvraag uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Contactgegevens:

Wanneer u nog vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Website: www.salonuniq.nl

Tel nr: 0619424530

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Salon UniQ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Salon UniQ verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– uw gezondheid: bijvoorbeeld: medicijngebruik, ziektes, doktersbehandelingen, diabeet, reuma, allergieën, huidaandoeningen e.d.

– Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier

– Voor – en na foto’s

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Salon UniQ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of acties

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Om goederen en diensten bij u af te leveren

Om afspraken in te plannen

Salon UniQ analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.- Voor- en na foto’s om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, make up of andere resultaten na een behandeling worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

– Grondslagen: uitvoeren overeenkomst, vitaal belang klant, toestemming

– Salon UniQ verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Salon UniQ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Salon UniQ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: 2 jaar na de laatste behandeling. Financiële gegevens die onder de administratie-eisen van de belastingdienst vallen, worden 7 jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Salon UniQ deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Salon UniQ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Salon UniQ uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Welke gegevens : Alle bovenstaand genoemde gegevens uit alinea 3 en 4

Categorie : salonsoftware

Naam : Salonized

Doel : bijhouden van uw afspraken, u herinneren aan uw afspraken, bijhouden van uw bezoeken, aankopen, behandelingen etc.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Salon UniQ  gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Salon UniQ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@salonuniq.nl

 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Salon UniQ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Salon UniQ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met rosita@salonuniq.nl

 

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op mei 2018